ΑΞΙΕΣ

ΑΞΙΕΣ

 • Ανοικτές, ειλικρινές και διαφανείς σχέσεις με τους πελάτες
 • Μέγιστη απόδοση σχέσης ποιότητας - κόστους
 • Συνεχής προσπάθεια βελτίωσης παροχής υπηρεσιών
 • Πιστοί στις παραδόσεις αλλά και πρόθυμοι δέκτες νέων τάσεων και προκλήσεων
 • Φιλικοί απέναντι στο περιβάλλον και στην αειφόρο ανάπτυξη
 • Παροχή, ανάπτυξη και προώθηση υπηρεσιών με αίσθημα φροντίδας ευαισθησίας και υπευθυνότητας
 • Διαχείριση πόρων με έναν υπεύθυνο και αποτελεσματικό τρόπο.
 • Παροχή ευκαιριών υποστήριξης και ανάπτυξης για όλο το προσωπικό, σε όλα τα επίπεδα.
 • Προώθηση της σημασίας ενός βιώσιμου τρόπου ζωής μέσα από πρωτοβουλίες σχετικές με την υγιεινή διατροφή, τα εκπαιδευτικά και περιβαλλοντικά θέματα, την υγεία και την ασφάλεια.
 • Αμεσότητα με τους πελάτες
 • Προώθηση μιας επαγγελματικής και φιλικής εικόνας
 • Μεγιστοποίηση χρήση πόρων / ελαχιστοποίηση αποβλήτων
 • Διατήρηση προσιτών τιμών στους πελάτες μας
 • Υποστήριξη προσωπικής ανάπτυξης όλου του προσωπικού
 • Επίτευξη στόχων και επιβράβευση αριστείας από από εξωτερικούς επαγγελματικούς φορείς
 • Προώθηση ευχάριστης / ικανοποιημένης βάσης πελατών
 • Προώθηση καλής επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα μέσα στον εταιρεία μας
 • Αγορά υγιεινών προϊόντων υψηλής ποιότητας και παροχή επιλογών μενού υγιεινών τροφίμων

Μετάβαση στο περιεχόμενο