ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Στην Multi taste είμαστε περιβαλλοντικά συνειδιτοποιοιμένοι και πιστεύουμε ότι δεν αρκεί να ασκούμε απλώς μια επιχείρηση για να κερδίσουμε χρήματα χωρίς ενημερωμένη και υπεύθυνη δράση ως προς τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουμε την τοπική κοινότητα και το περιβάλλον. Προς αυτή λοιπόν την κατεύθνση αποτελεί θεμέλιο λειτουργίας της επιχείρησης μας η κοινωνική και περιβαλλοντική συνειδητή συμπεριφορά στις καθημερινές μας δραστηριότητες.

Πιστεύουμε ότι είναι δική μας ευθύνη να εξετάσουμε προσεκτικά τις επιπτώσεις μας στο περιβάλλον και να συμβάλλουμε στην προστασία του πλανήτη μας και της όμορφης χώρας στην οποία ζούμε.

Καθημερινώς διαχωρίζουμε και ανακυκλώνουμε τα απορρίμματα τροφίμων σε ειδικά διαμορφωμένους κάδους χωρίς να ρυπαίνουμε. Μια μεγάλη ποικιλία αντικειμένων μπαίνει καθημερινά στην μονάδα παραγωγής των εδεσμάτων μας αλλά μόνο 4 πράγματα καταλήγουν σε χώρο υγειονομικής ταφής: πλαστικό περιτύλιγμα, ταινία, γάντια και στερεά αντικείμενα που συνοδεύουν τα τρόφιμα, όπως αλουμινόχαρτο. Τα υπόλοιπα ανακυκλώνονται ή κομποστοποιείται!

Μετάβαση στο περιεχόμενο