ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

Η ποιότητα των πρώτων υλών είναι ύψιστης σημασίας για τιν Multi taste και είναι ένα πεδίο ειδίκευσης που το γνωρίζουμε καλά. Στην εταιρεία μας λειτουργεί εσωτερικά τμήμα ποιοτικού ελέγχου στελεχωμένο από έμπειρους συνεργάτες, το οποίο ελέγχει διεξοδικά όλα τα στάδια των πρώτων υλών από την παραλαβή μέχρι και την εκδήλωση που προορίζονται.

Η μεταφορά και αποθήκευση των πρώτων υλών γίνεται σύμφωνα με αυστηρά διεθνή πρότυπα και σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους όπου ελέγχονται συστηματικά για την καταλληλότητα τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο